“Prototyp modułu wzorniczego sterowania kolorami
przędz w krosnach tkackich typu Axminster”

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:
Brintons Agnella sp. z o.o. – Lider
KarT sp. z o.o. – Partner
CADD STUDIO – Partner

Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie w warunkach operacyjnych prototypu innowacyjnego modułu wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster.
Efektem projektu będzie wdrożenie opracowanego rozwiązanie w procesie produkcyjnym Lidera projektu. Pozwoli to na wprowadzenie unikalnej oferty wzorniczej produkowanych wyrobów dywanowych oraz zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji.

Wartość projektu : 2 843 471,93 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 520 363,18 PLN